Bilans kompetencji Studentów i Absolwentów

Szkół wyższych

W jaki sposób zweryfikować zaangażowanie studentów w prowadzone zajęcia dydaktyczne? Czy można zweryfikować zasadność prowadzonych zajęć projektowych? Jak ocenić nabyte umiejętności uczestników kursów w projektach unijnych?
Najlepszą odpowiedź uzyskasz dzięki Bilansowi Kompetencji Studentów.

Czym jest
Bilans kompetencji?

Bilans Kompetencji to proces służący zidentyfikowaniu i przeanalizowaniu umiejętności, kompetencji społecznych oraz inteligencji emocjonalnej uzyskanej podczas realizacji zajęć w danym okresie. Bilans to ocena umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy technicznej z kompetencjami miękkimi wraz z określeniem poziomu jej uzdolnień i motywacji. Wypracowana dedykowana metoda bilansu kompetencji stanowi możliwość walidacji efektów kształcenia w zautomatyzowanym systemie informatycznym, co pozwala na szybkie, sprawne, skutecznie i nisko kosztowe zweryfikowanie umiejętności badanych osób. Umożliwia to na rzeczywistą ocenę efektywności prowadzonych zajęć, co pozwala rozliczyć realizowane projekty, w szczególności w ramach projektów Unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego jak Power 3.5.

Poznaj nasze moduły kompetencji
Bilans kompetencji

Obszary Kompetencji

Obszary kompetencji
Kompetencje prakseologiczne
Określają one nasz stosunek do wyzwań,
działań oraz zmieniających się warunków.
Kompetencje społeczne
Bazują w swoich podstawach na relacjach z innymi.
Kompetencje osobiste
Ich zbiorem są wzorce zachowań,
które wpływają na zarządzanie samym sobą,
jak i pod wpływem czynników zewnętrznych.
Kompetencje zawodowe
Weryfikują zdobytą wiedzę zawodową
i umiejętność jej wykorzystania.

Poznaj zalety:

Przeprowadzenie Bilansu Kompetencji w naszej aplikacji przez uczelnie pozwala na:
 • Uzyskanie zautomatyzowanych wyników badania w czasie rzeczywistym;
 • Możliwość przypisania studentów do zajęć na podstawie przeprowadzonego badania;
 • Dokonanie oceny nabytych umiejętności podczas prowadzonych zajęć;
 • Możliwość dokonania bilansu kompetencji na dowolnej grupie studentów;
 • Możliwość weryfikacji kompetencji zawodowych, jak i inteligencji emocjonalnej;
 • Przeprowadzenie badania wśród studentów w kilka minut za pomocą paru kliknięć;
 • Interaktywne narzędzie dające pełną kontrolę nad prowadzonym badaniem;
 • Opracowanie dedykowanego bilansu kompetencji w ujęciu na kierunki studiów;
 • Rozbudowane wyniki (indywidualne, grupowe, poszczególnych kompetencji) w formie zarówno tabelarycznej, jak i przejrzystych wykresów;
 • Personalizacja kwestionariuszy oraz zaproszeń do badania;
 • Rozbudowane statystyki oraz przegląd odpowiedzi uczestników badania.

Bilans Kompetencji dla uczelni wyższych w ramach
programu Power 3.5, współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego

Nasze opracowane moduły Testu Kompetencji są dostosowane do przeprowadzania bilansów kompetencji w ramach badania efektywności kształcenia w realizowanych zajęciach programu Power 3.5. Dzięki czemu uczelnie zyskują możliwość kompleksowej realizacji projektu unijnego wraz z dopasowaniem zajęć do potrzeb społeczno-gospodarczych studentów biorących udział w projekcie, co w konsekwencji pozwala na przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy. Opracowane narzędzie badawcze pozwala wskazać kierunek ukierunkowania zajęć projektowych na przekazanie praktycznych umiejętności studentom wraz z ich przyporządkowaniem do poszczególnego typu kursu, na podstawie uzyskanego wyniku bilansu kompetencji. Opracowane dedykowane moduły weryfikują wiedzę zawodową związaną z kierunkiem studiów oraz inteligencję emocjonalną, na podstawie modeli kompetencyjnych odwołujących się do znanych teorii osobowości z zakresu psychologii i zarządzania zasobami ludzkimi.

Metodologia Bilansu Kompetencji

Metodologia bilansu kompetencji
Zdefiniowanie katalogu
diagnozowanych kompetencji
Opracowanie kwestionariusza
Bilansu Kompetencji
Ocena efektywności
prowadzonych zajęć przez uczelnie
Diagnoza luk kompetencyjnych

Zaufali nam:

Dr Monika Kurpanik
Dr Monika Kurpanik
Dyrektor ds. badań
badania@biostat.com.pl
Tel.: +48 666 068 671