Promocja SurvGo
Sprawdź kompetencje pracowników i zyskaj 5% rabatu!
test5
Załóż konto już dziś!

Bilans kompetencji Studentów i Absolwentów

Szkół wyższych

W jaki sposób zweryfikować zaangażowanie studentów w prowadzone zajęcia dydaktyczne? Czy można zweryfikować zasadność prowadzonych zajęć projektowych? Jak ocenić nabyte umiejętności uczestników kursów w projektach unijnych?
Najlepszą odpowiedź uzyskasz dzięki Bilansowi Kompetencji Studentów.

Czym jest
Bilans kompetencji?

Bilans Kompetencji to proces służący zidentyfikowaniu i przeanalizowaniu umiejętności, kompetencji społecznych oraz inteligencji emocjonalnej uzyskanej podczas realizacji zajęć w danym okresie. Bilans to ocena umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy technicznej z kompetencjami miękkimi wraz z określeniem poziomu jej uzdolnień i motywacji. Wypracowana dedykowana metoda bilansu kompetencji stanowi możliwość walidacji efektów kształcenia w zautomatyzowanym systemie informatycznym, co pozwala na szybkie, sprawne, skutecznie i nisko kosztowe zweryfikowanie umiejętności badanych osób. Umożliwia to na rzeczywistą ocenę efektywności prowadzonych zajęć, co pozwala rozliczyć realizowane projekty, w szczególności w ramach projektów Unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego jak Power 3.5.

Poznaj nasze moduły kompetencji
Bilans kompetencji

Obszary Kompetencji

Obszary kompetencji
Kompetencje prakseologiczne
Określają one nasz stosunek do wyzwań,
działań oraz zmieniających się warunków.
Kompetencje społeczne
Bazują w swoich podstawach na relacjach z innymi.
Kompetencje osobiste
Ich zbiorem są wzorce zachowań,
które wpływają na zarządzanie samym sobą,
jak i pod wpływem czynników zewnętrznych.
Kompetencje zawodowe
Weryfikują zdobytą wiedzę zawodową
i umiejętność jej wykorzystania.

Poznaj zalety:

Przeprowadzenie Bilansu Kompetencji w naszej aplikacji przez uczelnie pozwala na:
 • Uzyskanie zautomatyzowanych wyników badania w czasie rzeczywistym;
 • Możliwość przypisania studentów do zajęć na podstawie przeprowadzonego badania;
 • Dokonanie oceny nabytych umiejętności podczas prowadzonych zajęć;
 • Możliwość dokonania bilansu kompetencji na dowolnej grupie studentów;
 • Możliwość weryfikacji kompetencji zawodowych, jak i inteligencji emocjonalnej;
 • Przeprowadzenie badania wśród studentów w kilka minut za pomocą paru kliknięć;
 • Interaktywne narzędzie dające pełną kontrolę nad prowadzonym badaniem;
 • Opracowanie dedykowanego bilansu kompetencji w ujęciu na kierunki studiów;
 • Rozbudowane wyniki (indywidualne, grupowe, poszczególnych kompetencji) w formie zarówno tabelarycznej, jak i przejrzystych wykresów;
 • Personalizacja kwestionariuszy oraz zaproszeń do badania;
 • Rozbudowane statystyki oraz przegląd odpowiedzi uczestników badania.

Bilans Kompetencji dla uczelni wyższych w ramach
programu Power 3.5, współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego

Nasze opracowane moduły Testu Kompetencji są dostosowane do przeprowadzania bilansów kompetencji w ramach badania efektywności kształcenia w realizowanych zajęciach programu Power 3.5. Dzięki czemu uczelnie zyskują możliwość kompleksowej realizacji projektu unijnego wraz z dopasowaniem zajęć do potrzeb społeczno-gospodarczych studentów biorących udział w projekcie, co w konsekwencji pozwala na przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy. Opracowane narzędzie badawcze pozwala wskazać kierunek ukierunkowania zajęć projektowych na przekazanie praktycznych umiejętności studentom wraz z ich przyporządkowaniem do poszczególnego typu kursu, na podstawie uzyskanego wyniku bilansu kompetencji. Opracowane dedykowane moduły weryfikują wiedzę zawodową związaną z kierunkiem studiów oraz inteligencję emocjonalną, na podstawie modeli kompetencyjnych odwołujących się do znanych teorii osobowości z zakresu psychologii i zarządzania zasobami ludzkimi.

Metodologia Bilansu Kompetencji

Metodologia bilansu kompetencji
Zdefiniowanie katalogu
diagnozowanych kompetencji
Opracowanie kwestionariusza
Bilansu Kompetencji
Ocena efektywności
prowadzonych zajęć przez uczelnie
Diagnoza luk kompetencyjnych

Zaufali nam:

Agata Wowra
Agata Wowra
Specjalista ds. badań
awowra@biostat.com.pl
Tel.: +48 533 035 125
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co to jest bilans kompetencji?
Bilans Kompetencji to proces mający za zadanie zidentyfikować kompetencje społeczne i kwalifikacje zawodowe badanej osoby w danym okresie. Bada on zarówno umiejętności twarde (wiedzę), jak i inteligencję emocjonalną. Wypracowana przez ekspertów BioStatu autorska metoda bilansu kompetencji pozwala na szybką i miarodajną ocenę uzdolnień i motywacji badanej osoby. W odróżnieniu od testu kompetencji bilans ma za zadanie ocenę predyspozycji badanego w danym okresie czasu (np. przed i po udziale w szkoleniach, czy po zatrudnieniu się w firmie i po osiągnięciu podstawowego doświadczenia).
Dla kogo jest skierowany bilans kompetencji?
Bilans Kompetencji jest skierowany zarówno dla przedsiębiorstw, które chcą ocenić rozwój swoich pracowników na danym stanowisku pracy, jak i uczelni w celu wykonania ewaluacji w ramach realizowanych projektów (np. w ramach wsparcia Power 3.5).
Dlaczego uczelnie powinny skorzystać z bilansu kompetencji studentów?
Realizacji bilansu kompetencji to możliwość podniesienia na jeszcze wyższy poziom jakości kształcenia uczelni, poprzez określenie luk kompetencyjnych studentów w odniesienie do potrzeb rynku pracy. Bilans kompetencji jest również jedną z najlepszych metod do przeprowadzenia ewaluacji udzielanego wsparcia w ramach programów unijnych (w szczególności w ramach Power 3.5).
Dlaczego przedsiębiorstwo powinno skorzystać z bilansu kompetencji?
Korzyścią bilansu kompetencji dla przedsiębiorstw jest możliwość porównania poziomu pracowników na etapie rozpoczęcia pracy na danym stanowisku pracy oraz po uzyskaniu doświadczenia. Pozwala on również przeprowadzać cykliczną ewaluację rozwoju pracowników firmy w danych odstępach czasu. Dzięki czemu przedsiębiorstwo może w łatwy sposób zdiagnozować luki kompetencyjne oraz podnieść kwalifikacje i predyspozycje pracowników. Co finalnie przekłada się na poprawę efektywności pracy i zyski przedsiębiorstwa.
Jak wygląda i ile kosztuje bilans kompetencji?
Dla każdego klienta zakres bilansu kompetencji i jego warunki są ustalane indywidualnie pod potrzeby klienta. Pozwala to nam na zaoferowanie miarodajnego produktu, przynoszącego konkretne korzyści przedsiębiorstwu lub uczelni. Dlatego też cena i czas realizacji każdorazowo jest ustalany z klientem. Przebieg tworzenia bilansu kompetencji opiera się na ustaleniu z klientem oczekiwań wobec rezultatów, jakie ma przynieść, czyli jakie dokładnie aspekty powinien on zbadać. W następnym kroku opracowujemy obszary kompetencyjne oraz poszczególne moduły wraz z udostępnieniem narzędzia informatycznego do jego realizacji. W finalnym kroku nasi eksperci tworzą szablon raportu początkowego i ewaluacyjnego z klientem.