Promocja SurvGo
Sprawdź kompetencje pracowników i zyskaj 5% rabatu!
test5
Załóż konto już dziś!
Case Study
Zautomatyzowany proces, prostszy niż myślisz.
Katalog kompetencji
Pierwszym krokiem jest opracowanie katalogu kompetencji, co ma na celu określenie obszarów diagnozy. Pozwala to usystematyzować obszar badawczy oraz precyzyjnie określić poszukiwane informacje.
Automatyzacja badania
Pozwala na przeprowadzenie w krótkim czasie badania nawet dla bardzo dużej grupy. Mimo zautomatyzowania samego procesu nasze narzędzie pozwala na personalizację badania i dostosowania go do potrzeb użytkowników.
Analiza wyników
Pozwala na określenie luk kompetencyjnych oraz obszarów wymagających poprawy. Nasze narzędzie pozwala ocenić badaną osobę zarówno pod kątem wyniku całościowego, jak i poszczególnych modułów lub obszarów kompetencji.
Podniesienie kompetencji
Dzięki uzyskanym wynikom określ ścieżki kariery w Twojej firmie oraz dopasuj kandydatów do pracy pod względem ich cech osobowościowych. Pozwoli to na ograniczenie rotacji na stanowiskach pracy oraz podniesienie efektywności pracy zespołu.

Zobacz, jak podnieść kompetencje

Sylwetka klienta:

Na zlecenie naszego klienta, jednego z największych banków Polsce, podjęliśmy się realizacji projektu podniesienia kompetencji pracowników banku. Podejmując się tego wyzwania, kluczowe było ujęcie charakterystyki funkcjonowania naszego partnera. Który jako globalna firma działa w wielu obszarach gospodarczych. Zarówno w bankowości, usługach leasingu czy ubezpieczeń. Ważnym więc było dostosowanie potrzeb banku do oczekiwań klientów.
W ramach współpracy naszym zadaniem było opracowanie narzędzia pozwalającego na stworzenie Akademii Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie". W projekcie wzięło udział ponad 300 pracowników (w tym 50 osób z kadry menadżerskiej), wśród których dokonano analizy potrzeb szkoleniowych oraz zdiagnozowano luki kompetencyjne.

Wybrane cele

Nastawienie na współpracę
Poprawa kompetencji z zarządzania zespołem,
w tym przydzielania zadań i uprawnień o 60%
w badanej grupie pracowników.
Polepszenie wizerunku
Poprawa atrakcyjności firmy wśród pracowników
oraz klientów firmy.
Efektywność działania
Zwiększenie podejmowania działań i otwartości
na zmiany oraz poprawa skuteczności w działaniu
i planowaniu celów. Osiągnięcie poprawy wskaźnika o 60% wśród badanej grupy pracowników.
Zwiększenie świadomości
Zwiększenie świadomości pracowników w obszarze
przestrzegania równości szans kobiet i mężczyzn.
Eliminacja barier płci
Powiększenie wiedzę o 60% wśród badanych
o barierach w rozwoju wywołanych niższą samooceną i
radzeniem sobie z brakiem pewności co do własnego
przygotowania zawodowego.
Poprawa wiedzy z zakresu IT
Uzyskanie wśród 90% badanych lepszego wyniku
w zakresie wiedzy IT niż we wcześniejszym
okresie pracy.
Case studies

Zarys potrzeb

W celu podniesienia poziomu kompetencji oraz efektywności pracy zespołu, określono obszary wymagające optymalizacji:
 • Zwiększenie świadomości pracowników w obszarze przestrzegania równości szans kobiet i mężczyzn;
 • Poprawa atrakcyjności firmy wśród pracowników oraz klientów firmy;
 • Uzyskanie wśród 90% badanych lepszego wyniku w zakresie wiedzy IT niż we wcześniejszym okresie pracy;
 • Poprawa o 60% kompetencji (wśród 85% kadry menadżerskiej) zorientowania na cel, w szczególności z angażowania i ukierunkowania na osiąganie rezultatów i analizy sposobów rozwiązywania problemów w zespole;
 • Zwiększenie o 60% kompetencji kadry menadżerskiej z kierowania i rozwijania pracowników, przygotowania planów rozwojowych oraz coachingu dla nich;
 • Powiększenie wiedzę o 60% wśród badanych o barierach w rozwoju wywołanych niższą samooceną i radzeniem sobie z brakiem pewności co do własnego przygotowania zawodowego;
 • Zwiększenie podejmowania działań i otwartości na zmiany oraz poprawa skuteczności w działaniu i planowaniu celów. Osiągnięcie poprawy wskaźnika o 60% wśród badanej grupy pracowników;
 • Poprawa kompetencji z zarządzania zespołem, w tym przydzielania zadań i uprawnień o 60% w badanej grupie pracowników.

Rozwiązanie

Celem zrealizowania projektu opracowano kwestionariusze kompetencyjne, a następnie dokonano analizy testów kompetencji wykonanych przez uczestników szkoleń przed i po szkoleniu. Finalnie przygotowano raport z wykonanej analizy. Kolejnym istotnym aspektem było zrealizowanie badania satysfakcji uczestników po szkoleniu oraz przygotowanie raportu z tej części badania. Trzecim zrealizowanym krokiem było przygotowanie analizy przyrostu kompetencji wśród pracowników na stanowiskach menedżerskich oraz niemenedżerskich na podstawie wyników oceny okresowej z poprzednich lat. Jednym z dodatkowych elementów prowadzonego projektu było również opracowanie ankiety on-line dotyczącej respektowania równości szans dla pracowników wraz z dokonaniem analizy otrzymanych wyników. Dokonano także weryfikacji stopnia osiągnięcia rezultatów w kompetencjach miękkich pracowników uczestniczących w niniejszym projekcie. Wśród zastosowanej metodyki realizacji badania znalazły się metody analizy danych zastanych (Desk Research – poznaj metodę), badanie ilościowe (z wykorzystaniem techniki CAWI – poznaj metodę) oraz analizę przyrostu kompetencji.

Osiągnięte rezultaty

Samoświadomość pracownika
Eliminacja braku pewności siebie i
poprawa samooceny.
Umiejętności informatyczne
Przyrost kompetencji z zakresu IT i
wykorzystania narzędzi informatycznych.
Podejmowanie decyzji
Zwiększenie umiejętności
podejmowania decyzji i otwartości
na zmiany.
Zarządzanie zespołem
Poprawa kompetencji z kierowania i
rozwijania pracowników.
Zaangażowanie zespołu
Wzrost zorientowania na cel
i osiągania rezultatów.
Case studies

Zarys potrzeb

Analiza testów wiedzy wykonanych przez uczestników szkoleń przed i po szkoleniu, potwierdziła przyrost ich kompetencji zarówno poprzez udział w szkoleniach menedżerskich, IT, jak i pozostałych szkoleniach. Jednocześnie odnotowano, że różnorodność tematyczna szkoleń wpłynęła pozytywnie na jakość obsługi klienta oraz budowanie trwałych relacji z innymi. Przeprowadzony projekt pozwolił również pracownikom rozwinąć także swoje kompetencje związane z zarządzaniem projektami. Realizacja projektu pozwoliła również na m.in.:
Case studies
 • Przyrost kompetencji z zakresu IT wśród wszystkich uczestników zajęć informatycznych;
 • Zwiększyć w badanej grupie o 60% wiedzę związaną z barierami w rozwoju wywołanymi niższą samooceną i formami radzenia sobie z brakiem pewności co do własnego przygotowania zawodowego;
 • Dziewięciu na dziesięciu uczestniczących pracowników w projekcie zwiększyło o co najmniej 60% swoje kompetencje w obszarach takich jak podejmowanie działań i otwartość na zmiany oraz skuteczności w działaniu i realizacji celów;
 • 80% kadry menadżerskiej poprawiło o co najmniej 60% kompetencje z kierowania i rozwijania pracowników, przygotowania planów rozwojowych oraz coachingu dla nich;
 • 89% kadry menadżerskiej poprawiło o co najmniej 60% swoje kompetencje w zakresie zorientowania na cel, w szczególności z angażowania i ukierunkowania na osiąganie rezultatów i analizy sposobów rozwiązywania problemów w zespole.
W przeprowadzonym badaniu prawie wszyscy uczestnicy potwierdzili, że szkolenia spełniły ich oczekiwania. Potwierdzili także, że poprzez udział w szkoleniach podnieśli swoje kompetencje. Uczestnicy projektu podnieśli swoją wiedzę w zakresie respektowania równych szans, a także uzyskali możliwość realizacji swoich potrzeb i luk kompetencyjnych w ramach zrealizowanego projektu.

Dlaczego warto nam zaufać?

Rozwijanie kompetencji pracowników jest istotnym elementem w budowie organizacji. Dlatego kluczowym jest wybór profesjonalnego narzędzia, który zagwarantuje osiągnięcie zakładanych rezultatów. Przeprowadzenie Testu Kompetencji pozwala na zdiagnozowanie luk kompetencyjnych oraz obszarów niezbędnych do poprawy. Posiadamy wyspecjalizowany zespół analityków, inżynierów statystyków, programistów oraz managerów z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i tworzeniu aplikacji i badań. Dzięki czemu możemy zagwarantować wysoką jakość oferowanego narzędzia w przystępnej cenie.
Agata Wowra
Agata Wowra
Specjalista ds. badań
awowra@biostat.com.pl
Tel.: +48 533 035 125