Promocja SurvGo
Sprawdź kompetencje pracowników i zyskaj 5% rabatu!
test5
Załóż konto już dziś!

Kompetencje, które ocenia program do testów kompetencji

Program do testów kompetencji zawiera kilka modułów, do których przypisane zostały poszczególne kompetencje, tak aby przeprowadzone testy w danym obszarze dostarczały rzetelnych informacji osobie rekrutującej.

Zobacz kompetencje jakie możesz zweryfikować u kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.

Profesjonalizm
Moduł bada kompetencje, które odnoszą się do profesjonalizmu wykonywanej pracy. Sprawdza wykazywaną inicjatywę, samodzielność, a także umiejętność zarządzania czasem.
Kompetencja 1. Samodzielność i inicjatywa

Pracownik jest niezależny – realizuje zadnia bez pomocy innych. Potrafi w sposób samodzielny podejmować decyzję przewidując ich potencjalne ryzyko oraz bierze odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Badany wyróżnia się: pewnością siebie, samodzielnością, zdecydowaniem, odpowiedzialnością.

Kompetencja 2. Umiejętność organizacji pracy własnej

Bada osoba potrafi zagospodarować czas na poszczególne zadania w jak najlepszy sposób, aby wszystko zostało wykonane. Ponadto umiejętnie wykorzystuje zasoby zdobyte do wykonania zadania.

Badany wyróżnia się: dobrą organizacją swojej pracy, umiejętnością zarządzania czasem, umiejętnością planowania.

Kompetencja 3. Zdolności analityczne

Cechuje się umiejętnym wyszukiwaniem informacji na dany temat. Potrafi w szybki sposób przeprowadzić analizę problemu, dokonać interpretacji i postawić trafną diagnozę.

Badany wyróżnia się: umiejętnością analizowania i interpretowania problemu, umiejętnością stawiania trafnej diagnozy.

Przedsiębiorczość
Moduł ten weryfikuje w jaki sposób kandydat potrafi doprowadzić do końca zadanie, którego się podjął i z jaką otwartością podchodzi do nowych zadań.
Kompetencja 4. Zorientowanie na klienta (wewnętrznego i zewnętrznego)

Bada podejście do klienta. Sprawdza kandydata pod względem znajomości podstawowych technik sprzedaży i negocjacji. Sprawdza również umiejętności dopasowania oferty do indywidualnego klienta zyskując przy tym korzyści dla firmy.

Badany wyróżnia się: znajomością technik sprzedaży i negocjacji, umiejętnością szybkiego reagowania na życzenia klienta.

Kompetencja 5. Zorientowanie na wynik /sukces

Sprawdza zorientowanie na wynik - w jakim stopniu kandydat jest zaangażowany w realizację celów indywidualnych jak i zespołowych.

Badany wyróżnia się: samozaparciem, ambicją, uporem, koncentracją na celach.

Kompetencja 6. Umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji

Kompetencję tę posiadają osoby, które charakteryzują się efektywnym wyszukiwaniem godnych uwagi źródeł oraz przetwarzaniem znalezionych informacji w umiejętny sposób.

Badany wyróżnia się: umiejętnością wyszukiwania unikatowych źródeł, umiejętnością analizowania danych.

Partnerstwo
Badane kompetencje opierają się na sprawdzeniu umiejętności budowania relacji partnerskich i pracy w grupie. Ponadto moduł sprawdza zachowanie kandydata w sytuacjach stresowych.
Kompetencja 7. Odporność na stres

Sprawdza odporność na stres, umiejętność opanowania emocji w trudnych sytuacjach oraz umiejętność zachowania odpowiedniej postawy.

Badany wyróżnia się: odpornością, wytrwałością, uporem.

Kompetencja 8. Budowanie relacji z klientem (wewnętrznym i zewnętrznym)

Kandydat wykazuje umiejętność nawiązywania dobrej relacji z klientem. Potrafi stworzyć sympatyczną atmosferę, która sprzyja rozwojowi biznesu. Ponadto osoba taka jest profesjonalną wizytówką firmy.

Badany wyróżnia się: komunikatywnością, umiejętnościami sprzedażowymi, świetną aparycją, otwartością

Kompetencja 9. Komunikatywność

Badana osoba potrafi wyrażać swoje myśli w sposób konkretny i zrozumiały. Potrafi słuchać innych oraz odpowiadać w sensowny sposób.

Badany wyróżnia się: otwartością, komunikatywnością, konkretnością, umiejętnością wysławiania się, umiejętnością prowadzenia rozmowy.

Kompetencja 10. Nastawienie na współpracę

Osoba posiadająca taką kompetencje wykazuje się umiejętnością pracy w grupie. Potrafi wyrazić swoje zdanie, ale również wysłuchać innych oraz podjąć wspólną decyzję. Aktywnie uczestniczy w osiąganiu celów przedsiębiorstwa.

Badany wyróżnia się: umiejętnością słuchania, umiejętnością stosowania kompromisów, dużym zaangażowaniem.

Kompetencja 11. Budowanie sieci kontaktów

Kandydat z łatwością nawiązuje kontakty (formalne lub nieformalne) i buduje sieć relacji, którą później wykorzystuje w efektywny sposób.

Badany wyróżnia się: łatwością w nawiązywaniu kontaktów, otwartością, umiejętnym korzystaniem z zdobytych kontaktów, inicjatywą.

Patenty
Moduł sprawdza w jaki sposób potencjalny pracownik radzi sobie z rozwiązywaniem problemów. Czy w kreatywny sposób podchodzi do nowych projektów, czy jednak używa sprawdzonych i wygodnych szablonów.
Kompetencja 12. Umiejętność rozwiązywania problemów

Osoba badana wykazuje umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problematycznych. Potrafi przewidzieć problem oraz znaleźć odpowiednią metodę i alternatywne możliwości na jego rozwiązanie.

Badany wyróżnia się: zdolnościami analitycznymi, kreatywnością, przewidywaniem.

Kompetencja 13. Otwartość na zmiany

Kandydat wykazuje umiejętności przystosowania się do stale zmieniającego się środowiska pracy. Jest otwarty na zmiany i nie ucieka przed nimi, a wręcz wdraża je w celu ciągłego rozwoju.

Badany wyróżnia się: otwartością, adaptacją, elastycznością, umiejętnością akceptacji zmian.

Przyszłość
Moduł pokazuje tok myślenia odnośnie samorozwoju. Ukazuje w jaki sposób kandydat myśli o przyszłości oraz jakie są jego priorytety.
Kompetencja 14. Umiejętność planowania

Osoba taka potrafi przewidzieć przyszłe potrzeby, jak i problemy firmy. Wykazuje umiejętność tworzenia realistycznego planu awaryjnego.

Badany wyróżnia się: umiejętnym planowanie, umiejętnym zapobieganiem.

Kompetencja 15. Nastawienie na rozwój

Osoba badana aktywnie dąży do rozwoju prywatnego, jak i zawodowego. Chętnie nabywa nowe doświadczenia, poszerza wiedzę oraz szuka możliwych sposobów na rozwój umiejętności.

Badany wyróżnia się: samozaparciem, chęcią rozwoju, otwartością na nowe doświadczenia.

Kompetencje menedżerskie
Dobry pracownik sprawdzający się na powierzonym stanowisku to szansa na lepsze wyniki i rozwój Twojej firmy.
Kompetencja 16. Kierowanie zespołem

Kandydat w umiejętny sposób zarządza pracą całego zespołu. Planuje, koordynuje oraz weryfikuje postęp zleconych zadań. Jest również motywatorem.

Badany wyróżnia się: dobrym planowaniem, koordynacją, umiejętnościami weryfikacji, umiejętnościami motywowania zespołu.

Kompetencja 17. Przywództwo

Osoba badana ustala cele strategiczne oraz ma wpływ na przyszłość firmy. Podejmuje ważne decyzję, motywuje i zachęca innych członków zespołu do współpracy, wspólnie z nimi osiąga zamierzone cele.

Badany wyróżnia się: umiejętnością podejmowania decyzji, odpornością na stres, umiejętnością zarządzania ludźmi.

Kompetencja 18. Myślenie strategiczne

Kandydat potrafi myśleć strategicznie. Umiejętnie przeprowadza ocenę sytuacji rynkowej po czym wyznacza cele. Ponadto dostrzega korzyści i zagrożenia w danym obszarze.

Badany wyróżnia się: umiejętnością oceny, umiejętnością sprecyzowania celu, decyzyjnością, myśleniem biznesowym.

Kompetencja 19. Planowanie rozwoju

Osoba taka dostrzega potencjał członków zespołu oraz umożliwia im rozwój.

Badany wyróżnia się: wsparciem, zaufaniem, coachingiem.

Kompetencja 20. Zarządzanie sprzedażą

Osoba wykazuje się znajomością technik sprzedaży. Potrafi osiągnąć założony przez firmę cel. Cechuje się nienaganną aparycją. Potrafi słuchać oraz reagować w adekwatny sposób.

Badany wyróżnia się: autoprezentacją, nastawieniem na sukces, znajomością tajników sprzedaży.

Agata Wowra
Agata Wowra
Specjalista ds. badań